Jai Ma Bharti
sarasvati.jpg

Jai Sarasvati mata,
jai he Sarasvati mata Sadgun vaibhav shalini,
tribhuvan vikhyata,
Jai Sarasvati….

Chandravadani padmasini dyuti mangalakare,
Sohe shub hansa savare,
atul tejdhari,
Jai Sarasvati….

Baen kar men vina,
daen kar mala,
Shish mukut mani sohe,
gal motiyan mala,
Jai Sarasvati….

Devi sharan jo aye,
unka uddhar kiya,
Paithi Manthra dasi,
Ravan sanhar kiya,
Jai Sarasvati….

Vidya gyan pradayini,
jag men gyan prakash bharo,
Moh aur agyan timir ka jag se nash karo,
Jai Sarasvati….

Dhup dip phal meva,
man svikar karo,
Gyanchakshu de mata,
jag nistar karo,
Jai Sarasvati..,.

Man Sarasvati ki arti jo koi jan gave,
Hitkari sukhkari,
gyan bhakti pave,
Jai Sarasvati….

Hariom Tatsata

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License